Overpeinzing van een PR-officer

Mijn taak is duidelijk omschreven... nou ja duidelijk: ‘de PR-officer is belast met het bevorderen van een goede verhouding met de bevolking waarin de club participeert’. Zó staat het in het Rode Boekje en dat is toch hét wetboek voor de zich respecterende Lion!

Met zo’n opdracht ontkom ik er uiteraard niet aan vrij regelmatig de loftrompet te (moeten) steken over de activiteiten van burgers die door de Lions van Rijnwoude gesponsord worden. Ik heb al wat huisvlijt en andere liefdadige opwellingen aan me voorbij zien trekken: vakantieweken, vogelwerkgroepen, jeugdbibliotheken, peuteropvangcentra, inloophuizen, molenaars van dorpsbepalend wiekengedoe, bevlogen leiders van charitatieve instellingen, scholenbouwers in derdewereldlanden en ga zo nog maar even door met het noemen van mensen (of instellingen) voor wie de naaste ‘een zorg’ is.

Als iemand me aanspreekt en een bijdrage van me verlangt voor de realisering van een of ander (ongetwijfeld) zeer nobel doel, welt bij mij niet zelden een reactie op in de trant van: o God, daar gaan we weer! Het is echter een blijk van eenvoudige rechtvaardigheid eens na te gaan wat ‘dat goede doel’ voor intenties heeft

Mij is al diverse malen de kans geboden te ontdekken wie die bijdrage-vrager nu werkelijk is. En daar kan ik te allen tijde terdege van onder de indruk raken.

Wij hebben als Lionsclub Rijnwoude diverse contacten gehad met de Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude. Ik heb van dichtbij gezien wat de mannen en vrouwen van die groep presteren... wandel eens langs de Kruiskade, speur eens naar vogels in de Wilck, kijk eens uit over de met riet omrankte waterplas vanuit de vogelhut Amalia, bewonder eens het stevige ooievaarsnest bij Spookverlaat, aanschouw eens de overal kunstig aangelegde oeversbescherming... en je komt tot de conclusie: op zo’n groep moeten we trots zijn!

Voor de Jeugdvakantieweek geldt hetzelfde. Als je met slechts een handvol enthousiastelingen een grote groep kinderen al heel veel jaren steeds weer een fantastische week weet te bezorgen, heb je je bestaansrecht ten volle verdiend.

Maar er lopen in Rijnwoude ook gewone jongens rond die in hun uppie een voor Hazerswoude karakteristiek cultuurgoed hebben bewaard (en bewaren!). Wat denk je van de (ex-)molenaar van Korenmolen Nieuw Leven.

Het is echter niet altijd: ‘het hemd is nader dan de rok!’ Er zijn nogal wat Rijnwoudenaren op te noemen die in den vreemde kennis hebben gemaakt met aandoenlijke pogingen van bevlogen jongens en meisjes om burgers uit derdewereldlanden die in nood verkeren, te helpen.

Als je als Lionsclub deze avonturiers-met-het-hart-op-de-juiste-plaats met een vette cheque-richting-het-project kan sturen, ja... dat geeft een fijn gevoel. En als je later van de cheque- man/vrouw feedback krijgt waaruit duidelijk blijkt, dat de gift op de juiste plaats terecht is gekomen: een heerlijk shot adrenaline.

Lionsclub Rijnwoude sponsort al decennialang projecten op het gebied van onderwijs en medische zorg in derdewereldlanden.

Dat zijn natuurlijk - laten we wel wezen - druppels op gloeiende platen, maar het zijn wel degelijk handreikingen die effect sorteren: mensen kunnen binnen een bepaalde straal medische ondersteuning krijgen, aids-weesjes worden opgevangen, kinderen kunnen onderwijs volgen... alom wordt wanhopige mensen perspectief geboden. Perspectief... en dus hoop. We weten allemaal dat ‘hoop verloren al verloren’ een schrijnende waarheid is.

 

Gert Jan Windhorst

PR-officer Lionsclub Rijnwoude