Die Lions... wat zijn dat voor mensen en wat doen ze zoal?

De Lionsclub Rijnwoude is opgericht op 4 nov. 1980. Aanvankelijk heette de club Lionsclub Hazerswoude-Koudekerk aan den Rijn. De club kreeg een nieuwe naam na de fusie van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk tot de Gemeente Rijnwoude. Lionsclub Rijnwoude is een gemengde club.

Bestuurs clubjaar 2016-2017

Op de foto een impressie van de jaarafsluiting bij Klein Giethoorn, juji 2023 in Hazerswoude-Dorp.

Aan het lidmaatschap van een Lionsclub zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Als iemand lid wordt van een Lionsclub moet hij de Lions Erecode ondertekenen. Kort samengevat komt het erop neer dat de Lion ‘iets geeft’ aan de samenleving waarin hij participeert met de intentie op die manier bij te dragen aan een betere samenleving, dichtbij én veraf! Die samenleving omvat de gehele wereld. Lions International vormt een wereldwijde organisatie en hét speerpunt van de Lionsorganisatie is de (succesvolle) strijd tegen blindheid (in vnl. derdewereldlanden). In veel gevallen is blindheid via een eenvoudige operatie te verhelpen: Fight for Sight (Vision). Daarnaast zijn er nog vier andere speerpunten;

Tradities

De Rijnwoudse Lions streven in hun acties voor de samenleving naar een zekere continuïteit. Op de 2depinksterdag organiseren zij De Omloop van het Groene Hart: een fiets- en wandeltocht door (uiteraard) het Groene Hart en de opbrengst gaat altijd naar de Vereniging De Zonnebloem. Deze vereniging bezorgt chronische zieken en lichamelijk gehandicapten uit Rijnwoude elk jaar(!) een heerlijke vakantieweek in een mooie en vooral geschikte accommodatie. Tevens organiseren de Lions andere activiteiten voor deze doelgroep.

De Lions geven al een flink aantal jaren acte de présence op de Hazerswoudse Jaarmarkt. Met ‘het Rekenwonder’, de verkoop van koffie en thee en ‘de steigerende stier’ haalden ze geld op en de opbrengst is steevast bestemd voor een plaatselijk (goed) doel. De vakantieweek, de Vogelwerkgroep, de Bibliotheek, de Peuter Start Pippeloentje, de korenmolen Nieuw Leven en nog veel meer sympathieke maar vooral nuttige instanties in ons dorp konden iets extra’s doen met de opbrengst van de Jaarmarkt.

De Lions uit Rijnwoude gaan echter ook internationaal! Aan het einde van het jaar verkopen zij kerstbroden en de opbrengst ervan gaat naar een instantie die zich inzet voor projecten in arme landen.

Vaak is er een link tussen één van de Lionsleden en de organisatie van het project. Op die wijze is het mogelijk informatie te krijgen - zeg maar een vinger aan de pols te houden - over de besteding van de toegezegde donaties. De Lions hielpen zwerfkinderen in Roemenië, ze zorgden in Kenia voor een machine die medische operatie-apparatuur reinigde, ze steunden in een gebied vlakbij de Himalaya een onderwijsproject en in 2018 gaat de opbrengst van de kerstbroden naar de Stichting ‘De Figurant’ voor een project in Oeganda. Hannah van Veen (Benthuizen) is als vrijwilligster betrokken bij dit project: zorg dragen voor Hiv-geïnfecteerde kinderen en kinderen met Aids.

Nieuwe initiatieven

In de laatste maand van 2022 hebben de Lions opnieuw actie gevoerd (in de plaatselijke supermarkten) voor de Voedselbank via de koffiepunten van DE. Bij inlevering van de koffiepunten ontvangt de Voedselbank (Alphen aan den Rijn) pakken koffie van Douwe Egberts; die komen in de voedselpakketten die de Voedselbank ter beschikking stelt. Naast de koffiepunten konden de bezoekers van de supermarkten ook oud en vreemd geld inleveren. De landelijke Lionsorganisatie zorgt ervoor dat al dat geld ingeruild kan worden tegen klinkklare euro’s en daar worden oogoperaties mee gefinancierd in derdewereldlanden.

Rondrit

De Lions zetten zich ook in voor de ouderen in Rijnwoude. Elk jaar bezorgen zij inwoners van De Driehof en Rhijndael – althans de bewoners die dat nog áán kunnen - een leuke autorit door het Groene Hart, De Bollenstreek of een andere aantrekkelijke regio. Na afloop drinken de Lions ‘gezellig’ koffie met de passagiers. Dat er dan allerlei ervaringen uitgewisseld worden, behoeft geen betoog.

Niet onvermeld mag blijven de training die de Lions samen met de Rotarians aan vmbo-leerlingen hebben gegeven. De vmbo-leerlingen die naar een vervolgopleiding gaan, moeten in een portfolio een beeld van zichzelf schetsen. In de portfolio maken zij duidelijk dat zij zich geschikt en gemotiveerd genoeg achten voor de door hen gekozen opleiding. Zij moeten met de decaan van de ‘nieuwe’ opleiding een intake-gesprek voeren n.a.v. hun portfolio. Om de kandidaten hierop voor te bereiden hebben de Lions samen met de Rotarians met hen een proef-intakegesprek gevoerd en in de daaropvolgende feedback de leerlingen gewezen op hun zwakke maar vooral ook sterke punten. Het waren vaak zeer inspirerende gesprekken.

Vriend(inn)enclub

De Lions vormen ook een vriend(inn)enclub. Zij hebben aandacht voor elkaar in goede én in slechte dagen. Op de 1stedinsdag van de maand genieten ze van een gemeenschappelijke maaltijd in de Egelantier en op de 3dedinsdag vergaderen zij (eveneens in de Egelantier) over allerlei zaken die betrekking hebben op de club en zijn activiteiten. Vaak luistert een spreker deze avond op met een interessante lezing over een maatschappelijk probleem.

Hier blijft het niet bij. Ook het fenomeen ‘maatschappelijke dienstverlening’ staat op de agenda van de Lions. zoals bijvoorbeeld het helpen als vrijwilliger bij de Junior Triathlon in Hazerswoude-Dorp.

Lid zijn van een Lionsclub verbreedt je horizon.

Onderstaande foto is genomen op locatie; tijdens een wandeling langs het Groene Hart Pad, ook een activiteit die de Lions in de club organiseren; wandelen of fietsen van mooie natuurpaden voor de leden die daar zin in hebben.

Groepsfoto lustrumjaar

Rondvaart door Leiden zomer 2023

Tijdens het zomerreces doen we regelmatig een balletje gooien!

 

Gezellige clubavonden en interessante lezingen.