Oud geld, u heeft vast ook nog wel wat liggen...

Wereldwijd zijn de Lions onlosmakelijk verbonden met ‘Fight for Sight. De Nederlandse Lionsclubs organiseren elk jaar de actie Vreemd en Oud Geld in het kader van Fight for Sight. De opbrengst komt altijd ten goede aan artsen (ziekenhuizen) die voor een betrekkelijk gering bedrag patiënten in de Derde Wereld een staaroperatie kunnen aanbieden. Inclusief de premie van de Wilde Ganzen heeft de nationale actie in 2018 ruim 120.000 euro opgebracht. Sinds de start van deze heel sympathieke actie zijn er meer dan 47.000 oogoperaties uitgevoerd. Dat duizenden mensen heel veel leed is bespaard moge duidelijk zijn. De besteding aan oogoperaties geschiedt altijd volgens het ‘Robin Hood’ principe. Een operatie kost 30 euro; de rijken betalen 15 euro meer. De Lions betalen 15 euro voor een operatie en de kliniek voegt hier de ontbrekende 15 euro (van de rijken) aan toe; op die wijze kan de behoeftige patiënt gratis geopereerd worden. Op de website van de actie staat een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya: www.vreemdenoudgeld.nl