20/02/2020

Het is bekend dat het motto van de Lionsclubs ‘we serve’ is. Het komt erop neer dat een Lion die in een bepaalde gemeenschap participeert, iets aan die samenleving teruggeeft: je moet als burger je verantwoordelijkheid nemen! Dat kan op verschillende manieren gebeuren.

Heel veel Lionsclubs organiseren evenementen waarmee ze geld ophalen, zeg maar fondsen werven; ze steunen met dat geld een goed doel. En dat goede doel is in de meeste gevallen een instelling, een vereniging, een activiteit of een club die een nuttige rol speelt in het leefbaar houden van een dorp of een stad.

Op wereldniveau zetten de Lions zich in voor Fight for Sight. Bepaalde vormen van blindheid kunnen via eenvoudige en vrij goedkope operaties verholpen worden en voor de Lions is het een erezaak zich hiervoor in te zetten. Jaarlijks vinden er via Fight for Sight wereldwijd (in Derdewereldlanden) duizenden operaties plaats waardoor blinden hun gezichtsvermogen terug krijgen!

De traditionele Kerstbrodenactie van de Rijnwoudse Lions kwam dit jaar ten goede aan de Stichting African Hands. De stichting zet zich in voor het verbeteren van de medische zorg en de leefomstandigheden van kwetsbare mensen in Zuid-Afrika. Vaak gaat het om kinderen van aidsslachtoffers die zonder hulp weinig of geen kansen hebben op een acceptabel bestaan. De Lions-actie was speciaal bedoeld voor het Melchizedek-project van African Hands (AF). In Pretoria wil AF een oud, leegstaand gebouw opknappen (naam: Melchizedek), zodat er een plek voor daklozen en weeskinderen gerealiseerd kan worden. (Het is duidelijk dat HIV en Tuberculose in Afrika nog veel slachtoffers maken.) AF moet in het gebouw de elektriciteit vernieuwen, ze moet douches, toiletten en waterkranen bouwen en dat allemaal om daklozen en ook alleenstaande moeders-met-kinderen een veilige en schone plek te geven. Daar is geld, veel geld voor nodig.

De voorzitter van de activiteitencommissie van de Lionsclub, Herman van Rijn, mocht de vertegenwoordiger van de Stichting African Hands in januari 2020 een cheque ter waarde van 1800,00 euro overhandigen. Het is duidelijk dat de Kerstbrodenactie een daverend succes was!

Het huidige bestuur van de Lionsclub wil graag een aantal (humanitaire) projecten in Rijnwoude financieel gaan steunen: ‘de inwoners van Rijnwoude mogen weten waar we voor stáán!’ Het eerste project dat hiervoor in aanmerking komt is ‘de Stichting Inloophuis Koudekerk’.

De stichting is bezig een zaal in de Ridderhof gebruiksklaar te maken (mooi geschilderde wanden, gordijnen, vloerbedekking, een geavanceerde keuken) voor (alleenstaande) mensen die het reuzegezellig vinen elkaar ergens te ontmoeten onder het genot van... De Lions willen de stichting graag een steuntje in de rug geven: creatieve ideeën zijn de moeite (een financiële ondersteuning!) waard.

 

 

Er is echter ook sprake van immateriële dienstverlening. Een mooi voorbeeld was de hulp die de Rijnwoudse Lions én Rotarians aan de eindexamenleerlingen van de CSG Groene Hart Rijnwoude gaven. Deze leerlingen moesten kiezen voor een passende vervolgopleiding en de Lions en Rotarians gaven feedback op hun portfolio waarin ze zichzelf (voor de begeerde vervolgopleiding) presenteerden. Door de leerlingen - in een gesprek n.a.v. hun portfolio - te wijzen op hun zwakke en sterke punten konden zij zich optimaal voorbereiden op het gesprek met de vertegenwoordiger(s) van de vervolgopleiding(en). Dat een goed gesprek met de coach van de vurig begeerde vervolgstudie voor hen van essentieel belang is, laat zich raden.

Dat de Lions hun sporen verdiend hebben met hun samenwerking met de plaatselijke Vogelwerkgroep is een ieder bekend!

 

De Lions zijn echter niet alleen met ‘we serve’ bezig... zij vormen ook een vriendenclub waarin zij - via deskundige sprekers - kennisnemen van allerlei interessante ontwikkelingen in onze maatschappij. De Rijnwoudse Lions hebben zich in het afgelopen jaar (o.a.) laten voorlichten over de jarenlange relaties tussen Nederland en Tsjechië & Slowakije, over de farmaceutische wereld (het vaak duistere continent van de medicijnvoorziening), over goede en efficiënte loopschoenen, over de voor- en nadelen van de onvermijdelijke Brexit... Voorwaar een club die midden in de wereld staat.

 

Op dit moment staan de Rijnwoudse Lions voor belangrijke beslissingen. Zij zijn vanaf de oprichting een mannenclub geweest, maar zij willen nu graag vrouwen in de gelegenheid stellen lid te worden van de club. Dat zal moeilijk worden! Het moderne gezin, de mens anno 2020, is in de loop der jaren veranderd; het is niet meer zo gemakkelijk vaste tijden te claimen voor activiteiten buiten de huiselijke kring. De Lions weten echter zeker dat de inbreng van dames een belangrijke stimulans kan zijn voor de zaken waarvoor zij stáán; ze zijn van harte welkom.

 

De Lions komen graag in contact met mensen die zich ‘herkennen’ in de ambities van de ‘we-serve-brigade’. Mocht u interesse hebben in het lidmaatschap van de Lionsclub, neem contact op met de heer Van den Berg (0172-588060) of per mail op het volgende adres: lionsrijnwoude.leden@gmail.com

 

 

PR-officer

Gert Jan Windhorst