10/12/2017

Lions organiseren sinds jaar en dag de Internationale Jeugduitwisseling, waar kinderen van Lions en niet-Lions aan deel kunnen nemen. De lokale Lionsclub beslist altijd over deelname. Ook in 2018 levert Lionsclub Rijnwoude weer haar bijdrage in de vorm van het organiseren van een 10 daags kamp in de maand juli voor deze internationale jongeren. Voor informatie kijk hier