De kerstbrodenactie van de Lions voor Koka (een project voor ontheemde kinderen in Kenia) heeft ruim 1700 euro opgebracht. Marijke Westerman, medewerkster aan het project en afkomstig uit Hazerswoude, heeft het bedrag inmiddels in ontvangst kunnen nemen. De Lions weten intussen wel degelijk dat het bedrag goed besteed zal worden: onderwijs, voedsel en kleding, basisbehoeften.

Meer informatie over het Koka kinderproject in Ethiopië, leest u hieronder. 

Ongeveer 2 uur rijden van de hoofdstad Addis Ababa ligt het dorp Koka waar de NGO SAEDO (“Social And Environmental Development Organization”) zich richt op het ondersteunen van 135 kinderen tussen de 4 en 15 jaar oud. De kinderen komen uit Koka en omgeving en hebben één of beide ouders verloren aan AIDS of andere ziekten, of ze zijn achtergelaten door hun ouders. De kinderen worden opgevangen bij pleegfamilies in Koka. Overdag zijn de kinderen in het Child Centre van het project en gaan zij naar school naast het Centre. De kinderen ontvangen twee maaltijden per dag: ontbijt en lunch. 

 We Serve

Daarnaast verzorgt het project ook andere programma’s: 

• Onderwijs (schooluniformen, schoolartikelen en huiswerkbegeleiding) 

• Voedselhulp (maaltijden in het Child Centre en drie keer per jaar basisbenodigdheden voor de pleegfamilies zoals bloem en olie) 

• Medische steun (bezoek van sociaal werkers en financiële bijdrage voor gezondheidszorg) 

• Persoonlijke hygiëne (zeep voor lichaamsverzorging en kleding) 

• Inkomen genererende activiteiten (injera bakkerij) 

De financiële ondersteuning van SAEDO komt van twee kanten: een aantal (internationale) bedrijven draagt vanuit hun Corporate Social Responsibility budget vooral bij aan de hardware van het project: het gebouw (Child Centre) en de loonkosten van de staf. Daarnaast zijn er individuele sponsoren, zoals de Lionsclub. Het geld dat het project van de privé sponsoren ontvangt, komt rechtstreeks en volledig ten goede aan de kinderen van het project. Denk hierbij aan eenmalige projecten als speeltoestellen, boeken voor de bibliotheek, muziek-instrumenten en renovatie van huizen. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen. 

 Lion Frens Nietzman en Marijke Westerman Namens de kinderen uit Koka: heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Marijke Westerman, medewerkster aan het project en afkomstig uit Hazerswoude, heeft het bedrag inmiddels in in ontvangst kunnen nemen. Voor meer informatie, sponsoring of het doen van een donatie, kunt u contact opnemen met Marijke Westerman via koka.project.ethiopia@gmail.com